<p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">Hoş Geldin RAMAZAN</p> <p style="font-size: 10px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: bold; margin-top: 0px;">GENEL KURUL ERTELENDİ</p> <p style="font-size: 10px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: bold; margin-top: 0px;">BERAT KANDİLİNİZ M&Uuml;BAREK OLSUN</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">Çanakkale Zaferi</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun..</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">8 Mart Dünya Kadınlar Günü</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">Regaip Kandili</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">Yeni Yılınız Kutlu Olsun...</p> <p style="font-size:10px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight:bold; margin-top:0px;">Dernek Yarışları Sistemi Programımız Yayında.</p> <p style="font-size: 10px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: bold; margin-top: 0px;">Ulusal Medyada Çıkan Haberlerimiz</p> <p style="font-size: 10px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-weight: bold; margin-top: 0px;">DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ</p>
Sponsorlarımız
 • 2.jpg
 • anadoluarena.jpg
 • bilezikcion.jpg
 • bursanatural.jpg
 • buyrukgidaarka.jpg
 • buyrukgidaon.jpg
 • derby210.png
 • egederby.jpg
 • goldpigeon.png
 • huseyintrv.jpg
 • kamet.png
 • koopman.jpg
 • kucukprens.png
 • mete.jpg
 • modern.png
 • perfino.png
 • pirlanta.jpg
 • tekplas.jpg
 • vitasand.png
Hava Durumu

İstanbul

ISTANBUL
Üye Derneklerimiz
Üyelik Başvurusu
ÜYELİK BAŞVURUSU
GÜVERCİN FEDERASYONUNA KATILIM İÇİN

İstanbul’da 9 kurucu derneğin katılımı ile “Güvercin Federasyonu” adlı bir üst birlik kuruldu. Bu federasyonun gayesi; Güvercin Derneklerini tek çatı altında toplayarak, güvercin yetiştiriciliğinin kalitesini artırarak, dernekler arası işbirliği, uyum ve dayanışmayı sağlamak, ihtiyaçları karşılamak, Güvercinciliğin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmaktır.

Ayrıca federasyon fonksiyonlarının içinde, ırkların ıslahı ve korunması çalışmaları yanında,  renk, oyun, yarış ve doğa kuşları için komite ve komisyonlar kurularak, yeknesak kuralların belirlenmesi, yönlendirici ve denetleyici olma misyonu benimsenmiştir.

Güvercin Federasyonuna tüm Güvercin Dernekleri üye olabilir ve camia dışında kalmamak için üye olmaları da gerekir.

Federasyona üye olacak derneklerden aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1-Dernek Tüzüğü tüzükte federasyon veya bir üst birliğe üye olma maddesi bulunmalıdır. Eğer dernek tüzüğünde böyle bir hüküm yok ise, ilk genel kurulda dernek tüzüğünün “genel kurulun görev ve yetkileri” maddesine, “dernek federasyona üye olarak iştirak edebilir” ibaresi, eski ve yeni şekil formatı ile ilave edilmeli ve genel kurul tutanağı ekinde bu format bulunmalıdır.

2-Genel Kurul Tutanağı dernek tüzüğünde yukarıdaki federasyona üye olabilme ibaresi olmak kaydıyla, ilk genel kurul toplantısında “ kurulmuş federasyona üye olarak katılmaya ve yönetim kurulunu yetkilendirmeye” dair bir karar alınmalı ve bu karar genel kurul-kongre zaptında yer almalıdır.

3-Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kuruluda yakarıdaki genel kurul kararı doğrultusunda üye işlemlerini ikmal ve imza  etmeye Yönetim Kurulu Başkanı veya bir üyeyi açıkça ismini yazarak görevlendirmelidir.

4-Kimlik Sureti ve irtibat bilgileri Yönetim kurulunun görevlendirdiği kişinin ve derneğin ayrı, ayrı  irtibat adres ve telefonları ile yetkilinin kimlik fotokopisi veya sureti bulunmalıdır.

Kurucu Dernekler; İstanbul posta, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Küçükköy,  Bağcılar, Pendik ve Şirinevler Güvercin Sevenler ve Yetiştirici Dernekleri olup, Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinburnu Derneğinin de Başkanı olan Rıdvan Dinçer’dir.

 İrtibat için :
Türkiye Güvercin Federasyonu Başkanı
Mustafa HAYIROĞLU    0533 458 63 41 

Güvercin Federasyonu  Hukuk Danışmanı

Av. Cemil ALTINBİLEK   avukat@cemilaltinbilek.com  - 0532 321 22 75