TÜRKİYE GÜVERCİN FEDARASYONU OLR KURALLARI

KURALLAR

1. TESİS

2. SAĞLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3. GÜVERCİN SAYISI / DURUMU

4. KÜMES YÖNETİMİ

5. ETS SİSTEMİ

6. ANTRENMAN VE TAŞIMA

7. RAPORLAMA VE ÖDEMELER

8. KONTROL

9. İLETİŞİM

10. ERTELEME VE YARIŞ İPTALLERİ

 

TESİS :

Tesis FCI tüzüğüne göre spor kuralları ve sıhhi koşullara uygun olmalı ,

-10 Güvercin / m2 veya 5 Güvercin / m3 kapasite,

-Izgara sistemi bulunmalı (en az 20-50 cm yükseklikte)

-Tavan havalandırma boşluğu en az 30 cm olmalı,

-Zemin temiz ve kuru olmalı,

-Kümes kuşların refah içerisinde yaşayabileceği ve yakalama gibi durumlarda strese girmeyeceği bölmelerden oluşmalı.

-Tel ağaç,karayolu vb engellere uzak olmalı,

-Karantina bölümü ana kümesten ayrı ve mümkün olduğunca uzak mesafede bulunmalı,

-Kümes bulunduğu bölgenin iklim şartlarına uygun malzeme ile kemirgen ve yırtıcılara karşı da güvenli malzemeyle yapılmalı, yönü tercihen Doğu’ya bakmalı, güneşlenme ve banyo için önde ayrı bölme olmalı,

-Yönetim odası , malzeme odası ve yarışların rahatlıkla izlenebileceği ziyaretçi bölümleri olmalı,

-Ulaşım için uygun konumda bulunmalı ve ziyaretçi otoparkı ve çevre düzenlemesi yapılmalı,

 

SAĞLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-Organizatör aşısız güvercin teslim almamalı.

-Güvercinlerin kümese aktarılmadan en az  2 hafta önce Paramyxo için aşılanmış olduğunu gösterir belgeleri olmalı.

-İkinci Paramyxo aşısı (zorunlu) birinci aşıdan 3 hafta sonra yapılmalı.

-Güvercinlerin sağlığıyla ilgilenecek bir veteriner hekim bulunmalı.

-Veteriner hekim tarafından yapılan aylık kontrol sertifikaları gerekli olduğunda gösterilmeli.

 

GÜVERCİN SAYISI / DURUMU

-Değerlendirme yapılabilmesi için kayıtlı 750 güvercin / 80 yarışçı / 5 ayrı ülke (minimum) olması gerekmektedir.

-Güvercinlerin katılım için nakliyesi sahiplerinin sorumluluğunda olup OLR için kuş toplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Her koşulda en kısa yol ve sağlıklı şartlarda kuşların nakliyesi gerçekleştirilmelidir.

-FCI künyesi dışında künyelenmiş yada özel işaretli kuşlar yarışa dahil edilemez.

 

-Teslim alınan kuşlar aşıları yapılmış 40 ila 60 günlük ve sağlıklı olmalı.

-Organizasyon önceden açıkladığı tarihler dışında kuş alımı yapmamalı,

 

KÜMES YÖNETİMİ

-Kümesin bir yöneticisi olmalı(sahibi aynı zamanda yönetici olabilir).

-Yönetici en az 5 yıllık başarılı derecelerle yarışmış olmalı.

-Uluslararası iletişim için İngilizce bilen personel bulunmalı.

-Çalışan sayısı minimum 1 personel/500 güvercin olmalı.

 

ETS (Electronic Timing System) SİSTEMLERİ

FCI tarafından onaylanmış ETS sistemi kullanılmalı.

 

ANTRENMAN VE TAŞIMA

-Güvercinler antrenman ve yarışlara rahat ve sağlıklı bölmelerde gönderilmeli.

-Güvercinlere yarış aracında su içmeleri öğretilmeli (10 km antremanından itibaren sulama tavsiye edilir)

-Antrenman ve yarışlarda salım öncesi güvercinler mutlaka dinlendirilmeli ; 100 km ye kadar 1 saat, 100-300 km arasında 2 saat, 300 km ve sonrasında 3 saat (en az) .

-Salım aracında havalandırma , yemleme ve sulama sistemi bulunmalı.

-Salım aracında GPS takip sistemi olmalı. Kontrolörde giriş şifresi bulunmalı ve aracın pozisyonu takip edilebilmeli.

 

ANTRENMANLAR,YARIŞLAR VE FİNAL YARIŞI

-İşletme yarış programını açıklayan bilgileri ve katılımcılar için kayıt formunu web sitesinde yayınlamalı.

-Tüm yarış ve antrenmanların yer ve tarihleri ,yapılan değişiklikler vb TGF ve kontrolörlere bildirilmeli,

-Kontrolör, organizatör ve salım sorumluları , diğer OLR ve derneklerdeki sorunlularla irtibat halinde olup salımlarda olası çakışmalar önlenmeli.

 

ANTRENMANLAR :

-İlk yarıştan önce en az 5 antrenman yapılmalı.

YARIŞLAR:

-Finalden önce 100 - 300 km arası en az 3 - 4 yarış yapılmalı.

FİNAL YARIŞI:

-Final yarışı FCI (adaylar için TGF) olmalı.

-Mesafe 300-550 km arasında olmalı.

-Sistem arızası olasılığına karşı yedek saat sistemi bulundurulmalı.

-Kontrolör sepetlemeyi kontrol eder.

-Sepetleme için görevlendirilen kişiler kontrolöre bildirilmeli.

-Sepetlemede resmi kulüp anteni kullanılmalı.

-Kontrolör ilk gelen 10 güvercini kontrol etmeli ve bu kaydedilmeli.

-Sepetleme kontrolör gözetiminde yapılmalı. Bütün güvercinlerin künye    numaraları kontrol edilmeli, kanatlar resmi mühür ile mühürlenmeli.Yarış bölmeleri ve salım aracı kapakları mühürlenmeli.

-Hareketten önce salım aracının mühürleri kontrolör tarfından onaylanmalı.

-Salım yeri ve güzergah hava durumu ve tahminleri kontrol edilerek salım planı yapılmalı.

-Organizatör kontrolörün yarış öncesi, yarış sırasındaki ve yarış sonrası incelemelerine izin vermeli.

-Başlangıçta kaydedilen güvercinlerin en az %33 ü final yarışına gönderilmesi hedeflenmeli.

-İlk gün sepetlenen güvercinlerin %25 i dönmüş ise yarış kapatılır, ilk gün  yarış kapatılmamışsa gelen güvercin sayısı %25’den az olsa bile ertesi gün 15:00 L saatte yarış kapatılır.

-Yarış kapanmasından itibaren 24 saat içinde liste çıkartılmış olmalıdır.

- TGF kontrolörünün yolculuk, konaklama, yemek masrafları vb karşılanmalı,

-Atanmış kontrolör denetlediği organizasyonda yarışamaz.

-Organizasyon önceden açıklamış olduğu final tarihini hava şartları nedeniyle kısa periyot için değiştirebilir (3-4 gün) bunun dışında final yarışının tarihi sadece ciddi nedenlere dayanması durumunda değiştirilebilir ve bu yetkililere ve katılımcılara bildirilir.

 

FİNAL YARIŞI –SALIM

-Salım salım noktası ve yol boyunca meteorolojik şartların uygun olması durumunda yapılmalıdır.

-Önceden planlana mesafe (300-550 km)ve yarış planlarına sadık kalınmalı. Sadece salım günü meteorolojik şartların uygun olmaması halinde kontrolör onayı da alınarak 300 km den az olmamak kaydıyla değiştirilebilir.

-Final yarışında mutlaka kontrolör bulunmalıdır.

-Salım kararı organizatör, salım görevlisi ve kontrolör tarafından üçlü karar ile verilir, anlaşmazlık durumunda salt çoğunluk kararı uygulanır.

-Salım sorumlusu nakliye görevlisi ile birlikte salım anını resim ve video kaydı ile kanıtlar.

 

RAPORLAMA VE ÖDEMELER

-OLR ilgili tüm evraklarını o yılın 1 Şubat tarihine kadar TGF ’ye vermelidir.

-Güvercinler kayıt yapıldığı anda listede ; künye nosu, kayıt kodu, sahibinin adı, katılım yeri/ülkesi bulunmalı ve bu liste TGF’ye 3 gün içerisinde gönderilmelidir.

-TGF’ye ödenecek ücret güvercin başına 5tl dir (aktif olmayan güvercinler dahil).Sayı kesinleştikten sonra TGF tarafından gönderilecek fatura 30 gün içerisinde ödenmelidir.

-TGF tarafından verilecek kupa-madalya vb maliyetleri yine TGF tarafından karşılanacaktır.

-Açık artırma final tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde düzenlenmelidir.

-Ödül ve açık artırma ücretleri açık artırmalardan sonra en geç 15 gün içerisinde ödenmiş olmalıdır.

-Katılımcılar ilk yarış öncesi ödemeleri tamamlamış olmalı  ( ödemesi yapılmamış kuşlar OLR tarafından listelenerek TGF ye bildirilmeli, bu kuşların yarışa dahil edilip edilmemesi kararı OLR ’ye aittir, sahibi tarafından ücreti ödenmeyen güvercinler OLR isterse başka yetiştirici tarafından ödemeleri yapılarak yarışa dahil edilebilir.  Güvercinlerinin ödemesini yapmayan yarışçılar bir sonraki yıl TGF denetimine dahil kümeslerde yarışamazlar ).

-Final yarışından dönen bütün güvercinler açık artırmaya çıkartılır. Yayınlanmayan veya sahibinden habersiz  kuşların satışı yapılamaz.

 

Yarışların denetlenmesi ;

-TGF’nin atayacağı kontrolör organizasyonun güvercinleri kayıt etmesinden başlayarak final sonrası açık artırma ödemelerinin tamamlanmasına kadar görev yapar.

 

Kontrolörün Görev ve Sorumlulukları :

-Yarışlar boyunca OLR’ye tavsiye vermek.

-Talep olursa OLR’nin yönetilmesine yardımcı olmak.

-Güvercinlerin refahını denetlemek.

-Sağlık gereksinimlerini kontrol etmek.

-Antrenman programını ve yarışları denetlemek.

-Final yarışını denetlemek. 

-Denetlenen yarış listesi tarih ve imza atarak onaylamak.

 -Kontrolör OLR’ nin açıklamak zorunda oldukları dışındaki bilgileri paylaşamaz, TGF raporu dışında bilgi, yorum ve eleştiri vb hiçbir bilgiyi açıklayamaz.

-Kontrolörün  katılımcı ya da meraklılarla iletişim kurması, tartışması ya da herhangi bir bilgi açıklaması yasaktır.

-TGF grubu veya haberleşme sistemi içerisinde yapılan yazışma ve dokümanlar ilgililer dışında paylaşılamaz.

-Antrenman ve yarışlar boyunca nakliyede kullanılan araçlarda GPS sistemi bulunmalı.

-TGF ye GPS link ve şifresini vermeli.

-Kamyonda ya da ayrı römork olan araç ise romörkde ayrı akü vb güç kaynağı bulunmalı.

-Salım aracında GPS sisteminin şifresi kontrolörde bulunmalı ve ilk antrenmandan itibaren kontrol etme imkanı bulunmalı.

-Salım aracı, GPS ve saati gösteren fotoğraflar kontrolör tarafından rapora eklenmelidir.

-Bütün antrenman ve yarışlarda aracın yerini belirten tanınabilir çevreyi içeren ve ayrıca güvercinleri kafes içerisinde ve salım anında gösteren video kaydı yapılmalı.

-Periyodik olarak (ayda en az 2 kez) kümes ve kuşların durumunu gösteren video kaydı yapılmalı.

-Meraklıların kümesin faal olduğu belirtilen saatlerde ziyaretlerine izleyici bölümünden izin verilmeli. Organizatör iletişim ve ziyaret saatlerini belirleyerek yayınlamalı.

 

İLETİŞİM :

-OLR iletişim ve kontrol için web sitesine (Türkçe ve FCI için İngilizce) sahip olmalıdır.

-OLR tüm haber ve bildirileri güncel tutmalıdır. Yarışlar en geç 1 hafta içerisinde yayınlanmalıdır.

-OLR organizasyon ve iletişim bilgilerini yayınlamalıdır.

-OLR kümes yeri ayrı yerde ise irtibat ofisinin adres ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

 

OLR ‘nin ayrıca yapması gerekenler :

 

-TGf tarafından gönderilecek e-posta, mesaj vb.lere en geç 2 gün içerisinde yanıt vermeli.

-O yıl için düzenlenen kayıt formu zamanında ve doğru bilgiler ile gönderilmeli.

-Giriş kayıtları, sepetleme listesi ve yarış sonuçları TGF’ye zamanında gönderilmeli.

-Kayıtlarda hata yada değişiklik olması durumunda TGF bilgilendirilmeli.

-Yarışlar veya katılımcılar ile ilgili sorun yaşanması durumunda TGF’ye başvurulmalı.

 

ERTELEME ve YARIŞ İPTALİ / TGF’NİN GARANTÖRLÜK VE REFERANS RAPORUNDAN İMTİNA ETMESİ:

 

-TGF’ nin yarışlar hakkındaki yönetmeliklerine uyulmaması.

-Tesislere erişimin ve görevlendirilmiş kontrolörün denetiminin engellenmesi.

-OLR’ nin güvercin başına ödenmesi gereken ücreti ödememesi.

-Kontrolörün masraflarının ödenmemesi.

-Final yarışının listelerinin yarış kapandıktan sonra 24 saat içinde yayınlamaması.

-Ödül ve ödemelerin finalden sonra belirtilen sürede ödenmemesi.

 

Ek maddeler:

Kontrolor denetlediği OLR’de yarışamaz ,farklı menfaat sağlayamaz,

Final seranomisi/ ikramlar,

Tgf puanlama formu,

Tgf madalya/ sertifika,

Kümeslerin kalite sıralaması,

Künye Sorgulama